Delgivningstjänst AB

- Allt inom delgivningstjänster

Om oss

Delgivningstjänst är ett Stockholmbaserat och rikstäckande bolag som sedan 2011 bedriver en renodlad delgvivningstjänst.

Företaget ägs och drivs av Per Johansson med 24 års erfarenhet från privat delgivningsverksamhet, som operativ chef på de stora delgivningsbolagen på marknaden.

Delgivningstjänst är ett auktoriserat delgivningsföretag av Länsstyrelsen. Se bilaga

Varför delgivning

Vid indrivning av fodringar har delgivningen ofta en avgörande betydelse. Utan korrekt delgivning kan inte fodringen drivas vidare.

Vid processer i domstol är det av stor vikt att parterna blivit delgivna på ett korrekt sätt. Om någon av parterna inte infinner sig innebär det ofta stora kostnader, onödig förbrukning av tid för berörda parter samt fördröjning av ärendet.

Anledning att välja oss

Snabb, effektiv och Korrekt är ledord i Delgivningstjänsts verksamhet.

Genom ett upplägg av delgivningsrutiner som passar er verksamhet kommer kundförluster att minska, samtidigt som indrivningskostnaderna hålls nere.

Partsdelgivning

Om Kronofogdemyndigheten misslyckas med delgivning kan kronofogden erbjuda sökanden att överta delgivningen. Detta sker normalt inte förrän minst ett delgivningsförsök gjorts av stämningsman eller av myndighetens egen personal. Om sökande inte accepterar erbjudandet inom utsatt tid avvisar kronofogden målet.

Våra tjänster

    Vi utför alla typer av delgivningsuppdrag som exempelvis:

  • Betalningsförelägganden som så kallad partsdelgivning utfärdad av Kronofogdemyndigheten. Betalningsanmaningar enligt 2:9 § Konkurslagen.
  • Uppsägningar av hyreskontrakt för villkorsändringar eller obetalda hyror. Stämningar, testamenten, skrivelser med mera.
  • Delgivningstjänst utför även återtagsuppdrag av till exempel fordon för finansbolag och andra bolag.
  • Konsult- och utbildningsverksamhet inom delgivningsområdet.

Kontakt

Kontakta oss redan idag! Begär prisuppgifter eller offert på våra tjänster.

Box 437, 191 24 Sollentuna

Orgnr: 556787-4515

08-12 14 05 50

Per Johansson

0707-308 384

per@delgivningstjanstfj.se

Karl Fridell

0707-816 001

karl@delgivningstjanstfj.se